V3 implantın tüm avantajlarına ek olarak B+ uygulaması.

B+. Artık gelişmiş C1 konik bağlantılı implant ile kullanılabilir.

SEVEN implant sistemi geniş kapsamlı bir araştırma-geliştirme sürecinin ürünüdür.

MIS - Basitleştirin

4,3 çapında bir V3 implant premolar bölgeye nasıl yerleştirilir

V3 - Yeni Bir Görünüş: İnovasyon

Yaratıcılık Sınır Tanımaz

MGUIDE - Adım-Adım Yardımlı Prosedür

MAKE IT SIMPLE

MAKE IT
SIMPLE

Sadeleştirme MIS için stratejik bir zorunluluktur. Bize göre bu, inovasyonun ve gittikçe karmaşıklaşan bir dünyada gelecekteki başarımızın anahtarı niteliğindedir.

GENEL BAKIŞ

GENEL BAKIŞ

1995 yılında kurulan MIS Implants Technologies Ltd. şirketi diş implantlarını sadeleştirmeyi amaçlayan gelişmiş ürün ve çözümlerin geliştirilmesine ve üretimine önderlik etmektedir. Son teknolojiye sahip tesisleriyle MIS birinci sınıf kaliteli diş implantları, üst yapılar, alet ve kitler, rejeneratif çözümler ve dijital dişçilik ürünlerinden oluşan eksiksiz bir ürün yelpazesi sunmaktadır. 65'ten fazla ülkede distribütörlüğü bulunan MIS müşterilerine emsalsiz bir hizmet sağlamaktadır.

MIS çalışma süreçlerimizin her adımına yansıtılan ve 300'ü aşkın MIS çalışanı tarafından desteklenen kalite, hizmet, çeviklik ve inovasyon şeklindeki temel değerlerimize içten bir bağlılıkla çalışır. MIS ürünleri sağlam temellere sahip bir global distribütörlük ağı yoluyla 60'tan fazla ülkede dağıtılmaktadır.

MIS'in başarısının ardında dünya genelindeki dental implant uzmanlarının gereksinimlerine mükemmel bir şekilde cevap veren inovatif ürün ve teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi alanında çalışan dünya çapında bilim insanları ve mühendisler bulunmaktadır.

MIS Kalite Sistemi, Uluslararası Kalite Standartlarına uygundur: ISO 13485:2003 - Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001: 2015 – Kalite Yönetim Sistemi ve Tıbbi Cihaz Direktifi 93/42/EEC. MIS ürünleri CE işaretlidir. Tüm ürünlerin her ülkede/bölgede tescilli olmadığına dikkat ediniz.

MIS Şirket Profilini indirmek için BURAYI tıklayın.

ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

İmplantlar
 
MIS implantları, implant sistemlerinin basit, kullanımı kolay hale gelmesini sağlayan olağanüstü yüksek düzeyde araştırma ve geliştirme sürecinin bir sonucudur ve gelişmiş fonksiyonellik ve performans özellikleri sunmaktadır.
PROTEZ SEÇENEKLERİ
 
MIS üst yapıları tüm protez gereksinimlerini karşılayacak ve kabul edilen tüm çalışma yöntemlerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Abutmentler çok çeşitli yükseklik, dişeti kuşak yükseklikleri, açılar ve marjin tipleri ile sunulmaktadır.
MCENTER DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ
 
MCENTER adlı merkezler dünya genelinde tam bir dijital çözüm sağlayan teknik ve destek birimleridir. Sağlanan hizmetler üç ana çözümü kapsamaktadır ve bilgisayar destekli implant yerleştirme sürecini sadeleştirmeyi amaçlamaktadır.
REJENERATİF ÇÖZÜMLER
 
MIS çok çeşitli klinik gereksinimler için çözümler sağlamak amacıyla dental kullanım için bir dizi rejeneratif materyal sunmaktadır. MIS rejeneratif ürünleri doğrudan cerrahi bölgesine basit ve kolay uygulama için çeşitli hacim ve büyüklüklerde sunulabilmektedir.

ARAŞTIRMA

ARAŞTIRMA

Araştırma projelerimiz temel bilimsel projelerden MIS ürün ve prosedürlerine yönelik klinik değerlendirmelere ve mevcut tekniklerdeki değişiklikler için veri toplamaya kadar farklılık gösterir. MIS ürünleri, yıllar süren kalitatif araştırmalar ile desteklenmekte olup şu an itibarıyla 90'ı aşkın uluslararası çalışmada yer almaktadır. See our research page >

KAPAT
YENİ TİTANYUM DENTAL İMPLANT ÇOKLU FOSFONAT YÜZEY UYGULAMASI: KOYUNLARDA YÜRÜTÜLEN BİR ÇALIŞMA
 
Özet:

Mevcut çalışmanın amacı yüklenmemiş koyun modelinde yeni bir çoklu fosfonat yüzey uygulamasını (SurfLink®) değerlendirmektir. Uygulama yapılan implantlar kemik-implant teması (BIC), kemik oluşumu ve biyomekanik stabilite bakımından kontrol implantları ile karşılaştırılmıştır.

Çalışmada toplam altı grup için her biri çoklu fosfonat Islak veya Kuru uygulaması yapılan ya da uygulama yapılmayan (kontrol) iki tip implant (kaba veya işlenmiş yüzey) kullanılmıştır. Hayvanlar 2, 8 ve 52 hafta sonra sakrifiye edilmiştir. Hiçbir zaman noktasında advers olay gözlenmemiştir.

İkinci haftada, çoklu fosfonat uygulaması yapılan kaba yüzey için çıkarma torku kaba kontrol yüzeyine kıyasla anlamlı derecede daha yüksek değerler göstermiştir (Kuru ve Islak için sırasıyla +%32 ve +%29).

52. haftada, çoklu fosfonat uygulaması yapılan işlenmiş yüzey için anlamlı derecede daha yüksek çıkarma torku gözlenmiştir (Kuru ve Islak için sırasıyla +%37 ve %23).

Çoklu fosfonat uygulaması yapılan gruplar zamanla daha yüksek BIC için pozitif eğilim ve sekizinci haftada yeni-eski kemik oranında artış göstermiştir.

SEM görüntüleri, çoklu fosfonat uygulaması yapılan implantlarda kontrol implantlarına kıyasla daha fazla miktarda organik materyal olduğunu ortaya koymuş olup kemik kırığı (tork testinden kaynaklanan) kontrol implantlarında olduğu gibi kemik-implant arayüzünde değil kemiğin içinde

Read Article >
PLATFORM SWITCHING ÖZELLİKLİ KONİK BAĞLANTILI İMPLANTLARIN ÇEVRESİNDEKİ MARJİNAL KEMİK SEVİYESİ: 14 HAFTALIK TAKİP İLE ÇOK MERKEZLİ RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
 
Amaç:

Dental implantların uzun vadedeki başarısız temel olarak fikstürlerin çevresindeki marjinal kemik stabilitesine bağlıdır. İmplant prostetik platformuna (platform switching) göre düşük genişlikteki prostetik abutmentlerin gelişimi ve/veya daha sıkı implant/abutment bağlantılarının krestal kemik rezorpsiyonunu azaltma potansiyeli olduğu görülmektedir.

Mevcut çalışmanın amacı platform switching ve konik bağlantı tasarımının yeni tasarlanmış dental implantların çevresindeki marjinal kemik kaybı üzerindeki etkisini incelemektir.

Yöntemler:

Mevcut retrospektif çalışmaya, üç farklı merkezde implant tedavisi alan gönüllüler kaydedilmiştir. Hastalar konik platform-switch özellikli dental implantlar ile rehabilite edilmiştir. Zaman içinde marjinal kemik seviyesinde oluşan değişiklikleri değerlendirmek için, mesiyal ve distal kemik yüksekliği implant yerleştirme gününde (başlangıç noktası) ve implantasyondan 14 ay sonra radyografi yoluyla değerlendirilmiştir.

Sonuçlar:

Yüz on iki konik platform-switch özellikli implant (C1, MIS Implants Technologies Ltd.) üç farklı merkezde ortalama yaşları 53 olan 37 hastaya uygulanmıştır. Ortalama 14 haftalık takibin ardından sağ kalım oranı %100 olarak tespit edilmiştir. İlk yıl içinde, marjinal kemik kaybı 0,67±0,45 mm olarak bulunmuştur. Farklı merkezler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık kaydedilmemiştir.

Sonuçlar:

Mevcut retrospektif çalışmanın sınırlamaları dahilinde, 14 haftalık takip süresi içinde sınırlı marjinal kemik kaybı ve %100 sağ kalım oranı gözlenmiştir. Sonuçlar, yeni tasarlanan konik platform-switch özellikli implantlar çevresinde yüksek krestal kemik stabilitesi olduğunu göstermiştir.

Read Article >
YENİ BİR AÇIK ÖRGÜ ÇERÇEVELİ İMPLANT KONUMLANDIRMA SİSTEMİNİN KLİNİK DOĞRULUĞU: BİR VAKA DİZİSİ
 
Hedefler:

Bu çalışmanın amacı, dental implantlar ile tedavi uygulanan hastaların pre-operatif ve post-operatif konik ışın bilgisayarlı tomografi (CBCT) görüntülerinde planlanan ver gerçek implant konumları arasındaki sapmayı değerlendirerek yeni bir açık örgü çerçeveli implant konumlandırma sisteminin (MGUIDE, MIS Implant Technologies Ltd.)

klinik doğruluğunu değerlendirmektir. İkincil amaçları ise ilk insizyondan implant cerrahisinin sonuna ve sütürlemenin başlangıcına kadar geçen süreyi kaydetmek ve implant cerrahi prosedüründen hasta ve cerrahın ne kadar memnun olduğunu kaydetmektir.

Materyal ve yöntemler:

İmplant açı sapmaları ve implant omuz ve apeks sapmalarını oluşturmak için 18 dental implant takılan 10 hastaya ait pre-operatif ve post-operatif CBCT çekimleri kullanılmıştır. Tanı, implant(lar)ın planlanması ve 3 boyutlu baskılı cerrahi kılavuzun üretimi için birleştirilmiş dosya kullanılmıştır (Şekil 1).

Sonuçlar:

Ortalama açı sapması 2,96±1,31 derece olarak tespit edilmiştir (0,25 ila 5,60 derece aralığında). Ortalama omuz ve apeks sapmaları sırasıyla 1,07±0,49 mm (0,38 ila 1,85 mm aralığında) ve 1,35±0,57 mm (0,52 ila 2,19 mm aralığında) olarak tespit edilmiştir. İlk insizyondan sütürlemenin başlangıcına kadar geçen ortalama süre 24±7 dakikadır. Hasta memnuniyeti 1'den 10'a kadar olan bir ölçek üzerinde 8 ile 10 arasında, cerrahın prosedür ile ilgili memnuniyeti ise 9 ile 10 arasında değişiklik göstermiştir.

Sonuçlar:

Açık örgü çerçeveli implant konumlandırma sistemi (MGUIDE, MIS Implant Technologies Ltd.) yeterli doğruluk sağlamıştır ve cerrahi doğruluğu artırarak ve cerrahi tedavi süresini kısaltarak hastayla ilgili sonuçların iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Read Article >

YALNIZCA DAHA FAZLA BILGI